ZA fond ZA žene AWID Žene protiv nasilja WAVE Rodni Barometar Fenomena FaceBook page

Aktuelno

Udruženje Fenomena

Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji

 

Poziv za osmišljavanje i vođenje treninga

Udruženje Fenomena raspisuje poziv u okviru projekta

Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji.

 

Pozivamo preduzetnike/ce, firme ili organizacije da se u nastavku ovog teksta detaljnije informišu o projektu i o uslovima angažmana i radnim zadacima.

 

Naziv aktivnosti za koju je poziv raspisan: Trening o osnovama lokalnih budžeta i monitoringa implementacije Lokalnih akcionih planova.

 

Predviđeno vreme realizacije aktivnosti je u periodu  od 14. novembra do 14. januara.

 

Za prijavu molimo pošaljite e-mail na adresu fenomena.prijave@gmail.com  sa naznakom u polju subject: PRIJAVA - Trening o osnovama lokalnog budžeta i nadgledanja sprovođenja Lokalnih akcionih planova

 

U prijavi je potrebno da dostavite  imena članova/ica trening tima i njihove radne biografije sa relevantnim referencama za teme treninga (samo delove biografija koji se odnose na temu konkursa, po mogućnosti do dve A4 stranice), kao i koncept obuke do dve A4 stranice (osnovno o predviđenoj metodologiji).

 

Rok za prijavljivanje je 12. novembar 2014. godine do 12h.

SAZNAJ VIŠE...
Video

Video materijali iz naših projekata i kampanja.

O Nama

About the organisation.

READ MORE > READ MORE >

WAVE

Fenomena je za Srbiju 'fokusna tačka' evropske mreže ŽENE PROTIV NASILJA EVROPE / We are WAVE focal point for Serbia

AWID

Članica smo međunarodne mreže AWID

Žene protiv nasilja

deo smo mreže "Žene protiv nasilja" u Srbiji
we are members of Serbian network "Women against violence"

READ MORE > READ MORE > READ MORE >
Naše Aktivnosti
Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji

 

fenomena.png

SAZNAJ VIŠE...

moc+promene+cover+A4+front.jpg

Moć promene

Unapređenje socijalnih usluga za žene žrtve porodičnog nasilja u centralnoj i južnoj Srbiji.

SAZNAJ VIŠE...
Resurs centar

Jedinstvena baza podataka relevantnih dokumenata koji se odnose na uvođenje rodne ravnopravnosti u lokalne politike i rodno budžetiranje.

SAZNAJ VIŠE ....
Uvođenje rodne ravnopravnosti u lokalne politike u centralnoj Srbiji

 

SAZNAJ VIŠE...
Rodno odgovorno budžetiranje u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji

 

SAZNAJ VIŠE...
Gradovi za ravnopravnost

Promocija Evropske Povelje o ravnopravnosti polova na lokalnom nivou.

SAZNAJ VIŠE...
Naše partnerske organizacije i donatori