Aktuelni konkursi

ZA fond ZA žene AWID Žene protiv nasilja WAVE Rodni Barometar Fenomena FaceBook page

Aktuelno

U saradnji sa WAVE Network, a u okviru WAVE Step Up Campaign, Udruženje Fenomena raspisuje konkurs za najbolji mem na temu osnaživanja žena koje su preživele nasilje

 

Ko može da se prijavi?

Konkurs je namenjen mladima iz cele Srbije koji se mogu prijaviti individualno ili grupno

 

Koliko prijava mogu da pošaljem?

Koliko želiš/želite!

 

U kom formatu je potrebno poslati mem?

Memovi se mogu slati u sledećim formatima - .jpg, .png I sl. Dozvoljen je samo tekst, ne video ili gifovi.

 

Kome poslati prijavu?

Prijave se šalju na sledeću email adresu: wave.fenomena.serbia@gmail.com sa naznakom: PRIJAVA ZA KONKURS. Pored mema, u mejlu je potrebno napisati kategoriju za koju se prjavljujete, ime, prezime, mesto I kontakt telefon kreatorke/ra ili grupe kreatorki/a.

 

Posebni uslovi:

VAŽNO: iako su memovi uobičajeno šaljivi I sarkastični, naglašavamo da nasilje nije zabava! Stoga, prihvatljivi su memovi koji prate temu – oporavak, osnaživanje, usluge podrške, pravo na život bez straha I nasilja, potrebe žena koje su preživele nasilje itd. Memovi treba da sadrže pozitivnu, osnažujuću I inspirišuću poruku. Strogo je zabranjeno koristiti ponižavajući I vulgarni jezik.

 

Koliko kategorija za takmičenje postoji?

Memovi se mogu slati u tri kategorije:

1) Najbolji mem u okviru teme OPORAVAK I OSNAŽIVANJE ŽENA KOJE SU PREŽIVELE NASILJE

2) Najoriginalnija upotreba već postojećeg mema

3) Najkreativniji mem

 

Da li postoji nagrada?

DA! Najbolji memovi odabrani od strane Komisije formirane u Udruženju Fenomena biće nagrađeni iznosom od po 50 eura u dinarskoj protivvrednosti (bira se najbolji mem u sve tri kategorije). Takođe, WAVE Mreža će svim odabranim učesnicama/ima dodeliti sertifikat o učešću na konkursu, publikovati njihove radove online I izložiti ih na WAVE Konferenciji u oktobru!

 

ROK ZA PRIJAVU:

15. AVGUST 2017. GODINE DO 23:59h

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI KOORDINATORKI AKTIVNOSTI SLAĐANI LUKOVIĆ NA SLEDEĆI BROJ TELEFONA: 0600861393 ILI NA EMAIL ADRESU WAVE.FENOMENA.SERBIA@GMAIL.COM

 

 

Konkurs važi za teritoriju Republike Srbije.

Video

Video materijali iz naših projekata i kampanja.

O Nama

About the organisation.

READ MORE > READ MORE >

WAVE

Fenomena je za Srbiju 'fokusna tačka' evropske mreže ŽENE PROTIV NASILJA EVROPE / We are WAVE focal point for Serbia

AWID

Članica smo međunarodne mreže AWID

Žene protiv nasilja

deo smo mreže "Žene protiv nasilja" u Srbiji
we are members of Serbian network "Women against violence"

READ MORE >
READ MORE > READ MORE >
Naše Aktivnosti
SAZNAJ VIŠE...
Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji

 

SAZNAJ VIŠE...
Moć promene

Unapređenje socijalnih usluga za žene žrtve porodičnog nasilja u centralnoj i južnoj Srbiji.

SAZNAJ VIŠE...
Resurs centar

Jedinstvena baza podataka relevantnih dokumenata koji se odnose na uvođenje rodne ravnopravnosti u lokalne politike i rodno budžetiranje.

SAZNAJ VIŠE ....
Uvođenje rodne ravnopravnosti u lokalne politike u centralnoj Srbiji

 

SAZNAJ VIŠE...
Rodno odgovorno budžetiranje u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji

 

SAZNAJ VIŠE...
Gradovi za ravnopravnost

Promocija Evropske Povelje o ravnopravnosti polova na lokalnom nivou.

SAZNAJ VIŠE...
Naše partnerske organizacije i donatori