ZA fond ZA žene AWID Žene protiv nasilja WAVE Rodni Barometar Fenomena FaceBook page

Aktuelno

Izveštaj o rezultatima istraživanja o socio- ekonomskom položaju Romkinja u Kraljevu

Program obuke

Moć Promene

...
Video

Video materijali iz naših projekata i kampanja.

O Nama

About the organisation.

READ MORE > READ MORE >

WAVE

Fenomena je za Srbiju 'fokusna tačka' evropske mreže ŽENE PROTIV NASILJA EVROPE / We are WAVE focal point for Serbia

AWID

Članica smo međunarodne mreže AWID

Žene protiv nasilja

deo smo mreže "Žene protiv nasilja" u Srbiji
we are members of Serbian network "Women against violence"

READ MORE > READ MORE > READ MORE >
Naše Aktivnosti
Interetničko partnerstvo za osnaživanje Romkinja u centralnoj Srbiji

 

fenomena.png

SAZNAJ VIŠE...

moc+promene+cover+A4+front.jpg

Moć promene

Unapređenje socijalnih usluga za žene žrtve porodičnog nasilja u centralnoj i južnoj Srbiji.

SAZNAJ VIŠE...
Resurs centar

Jedinstvena baza podataka relevantnih dokumenata koji se odnose na uvođenje rodne ravnopravnosti u lokalne politike i rodno budžetiranje.

SAZNAJ VIŠE ....
Uvođenje rodne ravnopravnosti u lokalne politike u centralnoj Srbiji

 

SAZNAJ VIŠE...
Rodno odgovorno budžetiranje u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji

 

SAZNAJ VIŠE...
Gradovi za ravnopravnost

Promocija Evropske Povelje o ravnopravnosti polova na lokalnom nivou.

SAZNAJ VIŠE...
Naše partnerske organizacije i donatori